CURSURI 2015-2016

22.06.2015
Nivel II - Prezentarea programei

Programa pentru nivelul II are în vedere dezvoltarea unor competențe generale: receptarea și exprimarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute, receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute, redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare uzuală.

Dintre competențele specifice, care sunt deduse din competențele generale, amintim: desprinderea semnificației globale dintr-un text, integrarea unor cuvinte noi, sintagme în enunțuri proprii,  construirea unor enunțuri proprii pe baza unui suport vizual,  participarea la un dialog, citirea fluentă  a unui text cu intonație specific limbii armâne, redactarea unui text scurt, realizarea unor acorduri gramaticale, conjugarea unor verbe, declinarea substantivelor,pronumelor,  manifestarea interesului pentru cultura și civilizația armânilor, descrierea unor obiceiuri, evenimente la care participă.
 
Conținuturile învățării vizează: Școala ( Prima zi de școală  Amintiri despre scoală), Familia. Casa armânească, Anotimpurile (fructe, plante, animale, obiceiuri, oieritul, universul etc.)

Fișele de curs sunt de două tipuri: de predare și de consolidare. Acestea cuprind exerciții de citire, de recitare a unor poezii, exerciții de înțelegere a textului, exerciții de vocabular (sinonime, antonime), exerciții de poziționare a unor cuvinte, jocuri de rol, exerciții de monolog și dialog. Noțiunile de gramatică studiate, care vor fi fără teoretizări, sunt: substantivul (gen și număr), articolul hotărât și nehotărât, verbul (persoana, numărul, timpul), pronumele (personal, posesiv,demonstrativ), adjectivul (propriu-zis, adjectivul pronominal posesiv), numeralul cardinal și ordinal, adverbul, conjucția, prepoziția.

Textele folosite sunt atât din  literatura populară, cât și din literatura cultă armânească.

Curs Nivel II


Formular de inscriere

Informatii despre cursant *

Informaţii persoana contact *

Informaţii suplimentare(opţional):

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia

URMARITI-NE

 • 27.07.2015
  Ceacu Mihai

  si pentru adulti faceti cursuri? Daca da, cum se fac inscrieri?

 • 24.07.2015
  Elena

  de pe site! Cursuri/Nivel3/FormularInscriere, sau la tel de contact. Ti ashtiptam cu miraki!

 • 24.03.2017
  Andreea

  Nu exista posibilitatea unui curs on line sau la distanta? Nu sunt din Bucuresti dar va admir intru-totul si mi-as dori sa invat.