Despre proiect

Promotor de proiect: “Comunitatea Armână din România– filiala Bucureşti”
Partener: KATALÓNSKA HÚSIÐ Á ÍSLANDI (A.K.A. CASAL CATALÀ A ISLÀNDIA)
Durata proiectului: 18 Martie 2015 – 30 Aprilie 2016

Obiectiv general:
Protejarea şi conservarea patrimoniului imaterial reprezentat de limba aromână pentru generaţiile viitoare (recuperarea limbii aromâne) şi facilitarea accesului publicului larg la patrimoniul cultural aromân.

Obiective specifice:

 • Protejarea şi valorificarea limbii aromâne ca parte a patrimoniului cultural imaterial din România.
 • Conservarea patrimoniului imaterial reprezentat de limba aromână în vederea consolidării identităţii culturale a comunităţii aromâne
 • Întărirea relaţiilor bilaterale dintre România şi Islanda prin acţiunile în parteneriat ce vor fi întreprinse în vederea conservării patrimoniului cultural imaterial al comunităţii aromâne din România.
 • Documentarea şi diseminarea proiectului cu scopul de a oferi modele suport pentru proiecte similare organizaţiilor culturale ce au ca scop promovarea şi prezervarea moştenirii culturale a minorităţii aromâne.


Rezultate aşteptate:
Prin implementarea proiectului se doreşte transmiterea limbii aromâne, recuperată pe cât posibil nealterată, generaţiilor următoare.
În acelaşi timp, prin infiinţarea şi funcţionarea scolii « Anveatsã Armãneashti », posibilitatea de a învăţa corect limba aromână va avea ca rezultat consolidarea identităţii culturale a acestei comunităţi, premisă de bună înţelegere şi convieţuire şi, în consecinţă de dezvoltare armonioasă. Consolidarea identităţii culturale va crea de asemenea capacitatea pentru acceptarea şi asumarea diferenţelor culturale în scopul bunei convieţuiri ca premisă pentru dezvoltarea durabilă.

Rezultatele concrete, măsurabile vor fi:
Elaborarea şi tipărirea a 240 de fişe de curs (40x2/Nivel x 3 Nivele de Curs) pentru învăţarea limbii aromâne, realizarea a 20 de audio-book-uri pentru susţinerea activităţii de predare şi învăţare a limbii, crearea unei aplicaţii electronice interactive de tip platforma e-learning, crearea websitului proiectului şi a unui buletin informativ de tip newsletter în 11 ediţii, achiziţionarea a 12 costume tradiţionale armâneşti, implementarea a 240 de ore de curs, participarea la doua concursuri şcolare de profil (« Olimpiada di ficiuritslji armãnji » de la Constanţa » şi « Ñica Lãndãrushi» la Bucureşti), organizarea a 6 serbări şcolare (evenimente dedicate limbii aromâne ca vector de patrimoniu imaterial), susţinerea a doua conferinţe de presă, realizarea unei acţiuni de promovare a culturii aromâne la Reykjavik, tipărirea şi distribuirea a 900 de fluturaşi publicitari, realizarea unui film documentar despre Şcoala si Proiectul « Anveatsã Armãneashti ».

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia

URMARITI-NE

 • 27.07.2015
  Ceacu Mihai

  si pentru adulti faceti cursuri? Daca da, cum se fac inscrieri?

 • 24.07.2015
  Elena

  de pe site! Cursuri/Nivel3/FormularInscriere, sau la tel de contact. Ti ashtiptam cu miraki!

 • 24.03.2017
  Andreea

  Nu exista posibilitatea unui curs on line sau la distanta? Nu sunt din Bucuresti dar va admir intru-totul si mi-as dori sa invat.